Opplysningene dine blir lagret i forskjellige helseregistre.
Du har rett til innsyn, retting og sletting.