Lege Andreea Bjerkestrand overtar praksisen til lege Mari Barstad Sørheim fra 1. juni. Andreea har de siste månedene vært vikar på legehuset Nova, og går nå over i fast stilling.