Fastlege Oddvar Ådnanes er i permisjon, men vil i sommer ( fra 5 juni) jobbe på legehuset Nova. Fra høsten starter en ny vikar, og nærmere info om dette kommer etter hvert. Oddvar Ådnanes vil være tilbake i sin praksis fra sommeren 2018"