Fastlege Oddvar Ådnanes er i permisjon. Doktor Anne Berit Strand er vikar.